Scholen

IntoWords PRO (=L2S 10) is het Windows programma binnen de veel grotere IntoWords familie. Het programma IntoWords PRO wordt aan scholen geleverd als een onderdeel van die bundel. Daarin zitten ook vergelijkbare programma’s voor de Chrome Cloud (Chromebooks), iPad en Android tablets. Met dezelfde inlogcode kan dan van al die soorten apparatuur gebruik worden gemaakt. Kijk voor meer informatie over de programma’s en de mogelijkheden op www.IntoWords.nl.

IntoWords PRO helpt om leerlingen met (o.a.) dyslexie goed te ondersteunen bij hun leesproblemen, draagt sterk bij aan de zelfredzaamheid en zorgt voor meer zelfvertrouwen. IntoWords: laagdrempelig, snel inzetbaar en zeer betaalbaar!

Het tempo van lezen bij leerlingen met dyslexie ligt vaak heel laag en de leerling komt vaak ook niet aan de vakinhoud toe. Met IntoWords kan de leerling zich wel bezighouden met de inhoud van de tekst. En daar gaat het toch om?

IntoWords leest alles voor. Het doet er daarbij niet toe of teksten makkelijk of moeilijk zijn. Uiteraard zijn er veel instelmogelijkheden. Het tempo van voorlezen is daar natuurlijk heel belangrijk bij. IntoWords PRO kan en mag ook bij examens worden ingezet. Er kan dan desgewenst ook gebruik worden gemaakt van een speciaal examenprofiel.

Gratis proefperiode
Voor scholen bestaat de mogelijkheid om vrijblijvend en gratis een proefperiode aan te vragen. Bij die proefperiode krijg je alle versies van IntoWords beschikbaar. Overleg even intern en vraag zo nodig toestemming: we zijn je vervolgens graag van dienst. De techniek verzorgen we samen met de ICT-afdeling of de externe ICT-leverancier.

Klik hieronder om naar de website van IntoWords te gaan en de proefperiode aan te vragen. Wil je meer informatie of een afspraak met ons maken? Stuur ons dan even een e-mail.

Klik hier om verder te gaan