Profielen

In heel veel gevallen zult u al meteen met de standaardinstellingen van het programma kunnen werken. Maar soms zijn er bijzondere wensen. Om een paar voorbeelden te noemen: het tempo bij het uitspreken van woorden moet misschien worden aangepast, of er wordt een eigen woordenlijst gebruikt bij het schrijven. Dat mag een lange ingewikkelde woordenlijst vol technische termen zijn, maar kan ook een lijst woorden zijn voor een specifieke groep leerlingen die met een beperkte woordenschat werkt.
Het is met L2S mogelijk om voor zulke situaties profielen aan te maken en op te slaan. In zo’n profiel kunnen die specifieke instellingen worden vastgelegd en bewaard. Het aanmaken van profielen is niet ingewikkeld.

Instellingen voor bijvoorbeeld examens

Het programma kent een aantal standaard profielen. Maar bij afwijkende wensen kunt u alle afwijkende instellingen in een eigen profiel vastleggen. Zo kan het tempo van voorlezen worden aangepast of misschien wilt u wel gebruik maken van een andere of eigen woordenlijst. Verder kan er ook in een profiel worden vastgelegd dat er met een andere stem wordt gewerkt, bijvoorbeeld een Duitse of Engelse stem.
Een voorbeeld: L2S kan ook bij examens prima worden ingezet. Misschien is het dan niet toegestaan om de woordenlijst te raadplegen. In een “examen”-profiel kunt u dit aanpassen. L2S is dan alleen met beperkte basisfuncties (voorlezen en steun bij het schrijven) beschikbaar.

Iedereen een eigen profiel

Als er verschillende gebruikers met het programma werken dan zijn profielen heel handig. Iedere gebruiker kiest dan zijn of haar eigen profiel en werkt dan steeds met eigen vastgelegde instellingen. Deze instellingen hoeven dan niet telkens opnieuw te worden gekozen.

Ga verder